top of page
7.1 Foto team dynamics bijgeknipt.jpg
About

Team dynamics

Als een groep mensen samenwerkt, dan zijn de onderlinge dynamiek en de intermenselijke relaties mede bepalend voor de gezamenlijke energie, kwaliteit en resultaten. De teamdynamiek uit zich niet enkel in concreet en zichtbaar gedrag, maar speelt ook mee in de onderstroom en blijft daar vaak verborgen sluimeren. Denk maar aan onuitgesproken zaken, wantrouwen in het beleid en passieve weerstand tegen verandering.

Durf samen de situatie te bekijken, pak het vast en ontwar de knoop en leer wat je samen te leren hebt. Ga ermee aan de slag, hoe moeilijk of complex de situatie ook lijkt. Samen kan je de stappen zetten om de samenwerking te optimaliseren. 

Insights Discovery

Een kleurrijke kijk op samenwerken

Leer de unieke kleurenmix van je teamleden kennen en herken hun plaats op het teamwiel. Het heldere en toegankelijke kleurenmodel van Insights Discovery helpt om onszelf en anderen beter te begrijpen. Ga samen met je teamleden het gesprek aan om onderling makkelijker te communiceren en meer op maat te werken van ieders talenten, sterktes en noden. 

De kleurrijke bril geeft je ook een verhelderende kijk op de onderlinge samenwerking en team efficiëntie. Welke focus heeft het team? Hoe zit het met de flexibiliteit en het klimaat? Welke processen ondersteunen de samenwerking? Durf te bouwen aan een werkomgeving waar je samen kan floreren. 

Insights foto's handen
Catusco - Naar een sterk en efficiënt team

Samenwerken als groep

Naar een sterk en efficiënt team

Samenwerken omvat diverse aspecten en kent verschillende uitdagingen, die elk hun specifieke aandacht verdienen. Verschillende insteken kunnen aan bod komen: 

  • Efficiënt samenwerken 

Werkt het team doelgericht en op een efficiënte manier samen? Is er voldoende helderheid binnen iedere job? Welke prioriteiten staan voorop? Werken de processen ondersteunend? 

  • Collectieve intelligentie 

Hoe verloopt het besluitvormingsproces? Op welke manier kan het team besluiten nemen die door elke teamlid gedragen zijn? 

  • Teamontwikkeling

Voelt elk teamlid zich gehoord, gezien en ten volle betrokken als deel van het team? 

Workshops

Specifieke uitdagingen praktisch aanpakken

Botst het team op een specifieke uitdaging? Wil je concreet en oplossingsgericht aan de slag? In workshops kan het team praktisch aan de slag gaan met de casus. Ik zet graag de meest gepaste methodiek in om het team stappen vooruit te laten zetten.  

Team dynamics - trainingen op maat door Catusco
bottom of page